Fortsätt till huvudinnehåll

MARANATA

Om någon inte älskar Herren ska han vara under förbannelse. Marana tha! (1 Kor 16:22)

Vad hände med Maranata?
Maranatarörelsen har blivit decimerad. Det är väl ett inte helt felaktigt sätt att beskriva läget? Den en gång så talrika rörelsen. Hur många är vi idag?

Vi som tidigare bodde i Stockholm är nu utspridda i mindre grupper, både i Stockholm, i Långshyttan, i Gullspång och på Åland. Sedan finns det ytterligare ett antal syskon runt om i landet på olika platser. Vi är inte många.

Men vad är Maranata?
En gång bildades Maranataförsamlingen. Är den Maranata? Under en period av svensk väckelsehistoria fanns det många olika maranataförsamlingar, maranatagrupper och liknande. Var det de som var Maranata?

Maranata är inget du kan ansluta dig till genom att skriva under ett kontrakt. Inte heller genom att betala in en medlemsavgift. Inte ens genom att ge tionde till en viss församling eller kyrka. Maranata är ingen klubb där man kan vara med om man vill, för att sedan lämna om man känner för det.

De olika maranataförsamlingarna och grupperna har helt visst haft, och har fortfarande sin speciella betydelse. Men Maranatabudskapet kan aldrig begränsas till, eller inrymmas i en mänsklig organisation eller förening.

Jag har sett många människor komma och gå. Människor har under perioder av livet kommit till Maranataförsamlingen. En del stannade, andra lämnade. Var det detta som avgjorde om de var Maranatasjälar?
Nej, tack och lov.

Maranata har aldrig varit, och kan aldrig bli en partietikett eller ett samfund.
Det handlar istället om att proklamera ett rike som inte har någon plats i den här världen.

Det handlar heller inte om att samlas kring en alternativ livsstil. Nej, det handlar om något mycket större. Vi får lämna allt gammalt bakom och istället få del i honom som är Livet. Detta kommer förvisso att resultera i att våra liv får helt andra prioriteringar.

Maranata handlar heller inte om att vi ska samla massorna för att bli starka. Det handlar istället om att samlas runt honom som är den Starke; han som gick korsets väg.

Maranata är en bekännelse som handlar om att älska Herren, hans rike och hans tillkommelse över allt annat.

Skäms aldrig för att bekänna och proklamera Maranata. Människor har genom åren haft skilda erfarenheter av Maranatarörelsen och Maranataförsamlingen i Sverige, bra och dåliga, men låt aldrig dessa erfarenheter bli orsak eller hinder för att stå upp och frimodigt bekänna Maranata – Du vår Herre kom!

Sverige behöver Maranata idag mer än någonsin tidigare. Sverige behöver kristna som älskar Jesus, som proklamerar hans rike och att hans tillkommelse är mycket nära.

Låt Maranata bli en eldskrift över ditt liv. Jesus kommer snart!

Stäm så in i de här versarna som har varit ett signum för Maranatafolk i alla tider:
Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma (Hebr 13:13-14).

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Guds rike eller världens

Protesterna sprider sig som en löpeld. Protesterna som började med mordet på George Floyd. Ropen skallar; Black Lives Matter. Man protesterar mot rasismen som ännu år 2020 verkar ha ett starkt fäste bland många grupper i samhället. Rasismen är hemsk. Så varför skriver jag den här texten? För ett antal månader sedan så rungade ropen mot slaveriet. Vid tidigare tillfällen så har det handlat om andra frågor. T.ex. #metoo,  #jesuischarlie med flera. Listan kan göras lång. Det är frågor som är viktiga. Frågor som är högst relevanta för den tid vi lever i. Det rör sig inte alltid om protester, men det handlar om ställningstaganden på olika vis. Vi lever i en global värld där avstånden mellan folk och ideologier har krympt. Nyheter sprider sig som blixten från ena sidan av jorden till den andra. På samma sätt sprider sig även olika rörelser. T.ex. proteströrelser som den nu aktuella. I Guds rike finns det ingen plats för rasism. Det finns heller inte någon plats för sl

Distansera dig, för livets skull

Under den senaste tiden har vi nåtts av ett budskap. Det är ett budskap som har varit, och är, riktat till i princip hela jordens befolkning. Det handlar om att distansera sig. Du som läser den här texten har med största sannolikhet stött på det både en och flera gånger redan. Det handlar om att distansera sig från varandra, för att göra spridningen av det nya Coronaviruset så begränsad som möjligt. Förutom att hålla distans till varandra så handlar det också om att ofta och noggrant tvätta sina händer. Allt i syftet att rädda liv. Ett väckelsebudskap. Som sagt, det här är ett budskap som har riktat sig till nästan varje människa på denna jord under den senaste tiden. Men har du tänkt på att du och jag som kristna har ett liknande bud? Ett uttryck som ofta återkommer i bibeln är det om “helgelse”. Det handlar om att vara avskild för något - vilket per definition samtidigt innebär att man avhåller sig från något annat. I den kristnes fall rör det sig inte om att man ska distan