Fortsätt till huvudinnehåll

Distansera dig, för livets skull

Under den senaste tiden har vi nåtts av ett budskap. Det är ett budskap som har varit, och är, riktat till i princip hela jordens befolkning. Det handlar om att distansera sig.
Du som läser den här texten har med största sannolikhet stött på det både en och flera gånger redan.
Det handlar om att distansera sig från varandra, för att göra spridningen av det nya Coronaviruset så begränsad som möjligt.
Förutom att hålla distans till varandra så handlar det också om att ofta och noggrant tvätta sina händer. Allt i syftet att rädda liv.

Ett väckelsebudskap.

Som sagt, det här är ett budskap som har riktat sig till nästan varje människa på denna jord under den senaste tiden. Men har du tänkt på att du och jag som kristna har ett liknande bud?

Ett uttryck som ofta återkommer i bibeln är det om “helgelse”. Det handlar om att vara avskild för något - vilket per definition samtidigt innebär att man avhåller sig från något annat.
I den kristnes fall rör det sig inte om att man ska distansera sig från varandra för att göra spridningen av ett virus eller en bakterie svårare. Nej, det handlar om något mycket viktigare. Det handlar om att vi ska distansera oss från den här världen. Att distansera sig från den här världens tänkesätt och levnadssätt.
I Jakobs brev 1:27 står det att det är en Gudstjänst att bevaras obesmittad från världen.

Vad betyder det? Är det ens möjligt?

Jag tror det betyder att vi så lite som möjligt låter oss influeras på olika sätt av den här världen. Vi kanske väljer att avstå från att titta på dom där tv-serierna eller filmerna. Vi kanske väljer att avstå från att följa modetrenderna. Eller vi kanske väljer att avstå från att syssla med inomvärldslig politik. Eller något annat som på olika vis tar vårt fokus från Jesus.
Gud har kallat oss ut ur världen… vi tillhör och representerar en annan värld. Ett annat rike än det som alla dessa saker representerar.

Men vi lever i världen, och så länge vi lever här i världen så är det omöjligt att distansera sig från allt till 100 procent. 

Samma sak gäller den distansering vi nu ser äga rum på grund av viruset. Den hjälper till en viss del, men samtidigt är det i princip omöjligt att distansera sig totalt, eftersom vi lever i världen och vi är beroende av världen för vår fysiska överlevnad.
Då kommer vattnet och tvålen in i bilden. Tvätta händerna ofta. Minst 30 sekunder per gång. Med tvål.
På samma vis har vi som kristna Guds ord som renar våra sinnen.
Fyll dig med Guds ord. Varje dag, varje stund. Det ger motståndskraft i ditt liv.

Men du menar dig kanske vara stark. Du har stark tro, och du lär inte falla så lätt. Du kanske tycker att du klarar av att hantera alla dessa influenser som fyller ditt sinne…
Och kanske är det så.

Men återigen. Distansering är inte enbart för din skull. Det handlar om att rädda riskgrupperna. Du vet, dom där som kanske inte har ett så bra immunsystem. Dom där som inte är så starka.
Utan distansering så hoppar viruset från människa till människa, till människa, tills det slutligen når någon gammal mormor, eller någon med en kronisk lungsjukdom, eller någon annan som av någon orsak inte klarar av att stå emot viruset.
Detsamma gäller oss. Vi kanske tycker att vi inte påverkas så mycket av det där umgänget med synden. Men tro mig. “Vi är vad vi äter” finns det ett talesätt som säger. Allt du fyller ditt sinne med kommer att stråla ut på något vis. Och på så sätt så kanske det där andliga “viruset” hoppar vidare ut i din umgängeskrets och vidare utanför den, där den slutligen får dödliga konsekvenser för någon som inte har tillräcklig motståndskraft.

“Låt er istället uppfyllas av helig Ande”. (Ef 5:18). Gud vill fylla oss med något annat. Med sin helige Ande. Då får vi kraft; både till att vittna och att leva ett helgat liv. Ett liv som är distanserat från den här världen som vi befinner oss i.

Avslutningsvis.
Vi befinner oss i världen. Och Gud vill att vi ska påverka vår omgivning i riktning mot Jesus.
Men det sker inte genom att vi blir som vår omgivning, utan istället att vi blir som Jesus. För det är Jesus som har vunnit segern över synden och över döden. Det är enbart i hans namn som det finns kraft att bli renad och räddad.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

MARANATA

Om någon inte älskar Herren ska han vara under förbannelse. Marana tha! (1 Kor 16:22) Vad hände med Maranata? Maranatarörelsen har blivit decimerad. Det är väl ett inte helt felaktigt sätt att beskriva läget? Den en gång så talrika rörelsen. Hur många är vi idag? Vi som tidigare bodde i Stockholm är nu utspridda i mindre grupper, både i Stockholm, i Långshyttan, i Gullspång och på Åland. Sedan finns det ytterligare ett antal syskon runt om i landet på olika platser. Vi är inte många. Men vad är Maranata? En gång bildades Maranataförsamlingen. Är den Maranata? Under en period av svensk väckelsehistoria fanns det många olika maranataförsamlingar, maranatagrupper och liknande. Var det de som var Maranata? Maranata är inget du kan ansluta dig till genom att skriva under ett kontrakt. Inte heller genom att betala in en medlemsavgift. Inte ens genom att ge tionde till en viss församling eller kyrka. Maranata är ingen klubb där man kan vara med om man vill, för att sedan lämna om m

Guds rike eller världens

Protesterna sprider sig som en löpeld. Protesterna som började med mordet på George Floyd. Ropen skallar; Black Lives Matter. Man protesterar mot rasismen som ännu år 2020 verkar ha ett starkt fäste bland många grupper i samhället. Rasismen är hemsk. Så varför skriver jag den här texten? För ett antal månader sedan så rungade ropen mot slaveriet. Vid tidigare tillfällen så har det handlat om andra frågor. T.ex. #metoo,  #jesuischarlie med flera. Listan kan göras lång. Det är frågor som är viktiga. Frågor som är högst relevanta för den tid vi lever i. Det rör sig inte alltid om protester, men det handlar om ställningstaganden på olika vis. Vi lever i en global värld där avstånden mellan folk och ideologier har krympt. Nyheter sprider sig som blixten från ena sidan av jorden till den andra. På samma sätt sprider sig även olika rörelser. T.ex. proteströrelser som den nu aktuella. I Guds rike finns det ingen plats för rasism. Det finns heller inte någon plats för sl